จำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเน็ตเวิร์ค และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดซ่อม - อัปเกรด คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ วางระบบเน็ตเวิร์ค ติดตั้งกล้องวงจรปิด แก้ไขงาน วางแผน ประเมินหน้างานฟรี

ตัวอย่างลูกค้าของเรา
ปตท.ภูเขียว
ปตท.หนองบัวแดง
ปตท.คอนสวรรค์
ปตท.แก้งคร้อ
ปตท.บ้านแท่น
7-11/amezon ภูเขียว แก้งคร้อ บ้านแท่น คอนสวรรค์
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
โรงพยาบาลภูเขียว
คุมประพฤติภูเขียว
เรือนจำภูเขียว
เทศบาลภูเขียว
โรงเรียนภูเขียว
โรงเรียนภูมิวิทยา
โรงเรียนเกษตรศิลป์
โรงเรียนหนองข่า
โรงเรียนโนนกอกวิทยา
โรงเรียนส้มกบวิทยา
โรงเรียนบ้านแดงวิทยา
โรงเรียนบ้านกุดเลาะ
โรงเรียนบ้านหัน
สภอ.ภูเขียว
การไฟฟ้าภูเขียว
กรมที่ดินเกษตรสมบูรณ์
อำเภอเกษตรสมบูรณ์
อบต.โนนกอก
อบต.โคกมน
อบต.น้ำหนาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภูเขียว
หน่วยงานรัฐและเอกชนภายในจังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น